bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP

Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej TECHNIKUM Nr 1 im. NOBLISTÓW POLSKICH w ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej(80kB)

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007r. (211kB)

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.

Aktualności

Wykaz umów zawartych w III kwartale 2022r. przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

16.11.2022

  Wykaz umów zawartych w III kwartale 2022r. przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Wykaz umów zawartych w III kwartale 2022r. przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

08.11.2022

 Wykaz umów zawartych w III kwartale 2022r. przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Bilans za rok 2021

30.05.2022

 Bilans Zespołu Szkól Ekonomicznych za rok 2021



Opublikował: Sławomir Reszka
Publikacja dnia: 16.11.2022
Podpisał: Sławomir Reszka
Dokument z dnia: 20.05.2015
Dokument oglądany razy: 41 203